Ny side 1

Radar Trøndelag

Radaren registrerer korleis nedbøren flyttar seg ved å sende ut radarstrålar. Radaren får tilbake eit ekko når strålane treff nedbørspartiklane. Animasjonen over viser nedbør dei siste timane. Det siste biletet i animasjonen i er i nær sann tid (det tek om lag 15 minutt å handsame biletet)